Sparebankenes historie og stilling gjennom 200 år.