Fra allmennytte til næringsnytte: Sparebanksektoren som en motor for lokalt næringsliv