Norske stiftelser blir større. Hvordan kan de bli viktigere?