Embedkode

<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/738979483?h=b9aafc3280&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="&amp;Oslash;konomiske utsikter med sentralbanksjef Ida Wolden Bache"></iframe></div>

Vimeo Link

https://vimeo.com/738979483

Tilbake til sendingen