Embedkode

<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/738978379?h=d7c2b35af9&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="KNIF Etisk Handel Norge - Det r&amp;oslash;de i det gr&amp;oslash;nne skiftet - hvordan ivareta menneske- og arbeidsrettighetene i lev.kjeden"></iframe></div>

Vimeo Link

https://vimeo.com/738978379

Tilbake til sendingen