Diakonhjemmet, Haraldsplass Diakonale Stiftelsen og Sparebanken Sør - Ideell vekst, innovasjon og utvikling