Hvordan kan nye løsninger og teknologier invitere inn grupper som sliter med økonomisk utenforskap?